ລາຍລະອຽດຂອງແຊຣໂຮສຕິ້ງ

ສະເປັກທັງໝົດ
Plan S
670,000 ກີບ/ປີ
603,000 ກີບ/ປີ
Plan M
1,410,000 ກີບ/ປີ
1,269,200 ກີບ/ປີ
Plan L
2,890,000 ກີບ/ປີ
2,601,000 ກີບ/ປີ
ສະເປັກ
SSD Storage
ທີ່ມີປະສິດທິພາບໃນການອ່ານ ແລະ ຂຽນໄດ້ໄວກວ່າ HDD ທົ່ວໄປເຖິງ 5 ເທົ່າ
10GB 50GB 100GB
Database
ສາມາດໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ໄດ້ຕາມຈໍານວນທີ່ກໍານົດແຕ່ລະແພລນ
1GB 1GB 1GB
Control Panel
ໃຊ້ cPanel ທີ່ໄດ້ຊື່ວ່າເປັນ Control Panel ທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງໂລກຕົວໜຶ່ງ
cPanel® cPanel® cPanel®
Regional Data Center
ສາມາດເລືອກໄດ້ວ່າຕ້ອງການໃຊ້ Server ທີ່ພູມິພາກໃດຂອງໂລກເຮົາມີບໍລິການທັງໃນປະເທດໄທ, ຍີ່ປຸ່ນ, ສິງກະໂປ, ຫວຽດນາມ ແລະ ອາເມຣິກາ
ເອກະສານ
File manager
ສາມາດເຮັດ Zip File ແລ້ວອັບໂຫລດ File ໄປຍັງ Server ແລະ ທໍາການແຕກ Zip file ໄດ້ໃນ Server ເຮັດໃຫ້ການຍ້າຍຂໍ້ມູນຂອງທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
Image manager
ສາມາດປັບປຸງ ແລະ ຈັດການ Image file ແລະ Image ເຫຼົ່ານັ້ນຈະຖືກບັນທຶກທີ່ Account ຂອງທ່ານ
Password protect directories
ສາມາດຈັດການ Password project directories ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍຜ່ານລະບົບທີ່ມີ
Check data usage
ສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານຂອງ Hosting ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ File ຖານຂໍ້ມູນໄດ້ຢ່າງງ່ານດາຍ
Web Disk
ສາມາດສ້າງ ແລະ ໃຊ້ງານ Web Disk ເຮັດໃຫ້ທ່ານສາມາດ ອັບໂຫລດ ຫຼື ດາວໂຫລດ File ທີ່ເກັບໄວ້ໃນ Server ໄດ້
Create an FTP account
ສ້າງ ແລະ ກໍານົດຄ່າ FTP Accounts ໄດ້ເອງ
1 10 50
Monitoring FTP
ມີ Monitor visitors ທີ່ສາມາດກວດສອບຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານ FTP ທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າມາໄດ້
Backup
ລະບົບສາມາດສ້າງ Backup File ໃນຮູບແບບ Zip ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດດາວໂຫລດເກັບສໍາຮອງໄວ້ໄດ້
Backup wizard
ຫາກຕ້ອງການ Backup ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ ກໍ່ສາມາດ Backup ເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
ຖານຂໍ້ມູນ
phpMyAdmin
ມີ phpMyAdmin ທີ່ສາມາດໃຊ້ບໍລິການຈັດການ MySQL Database ໄດ້ຜ່ານເວັບບາວເຊີ
MySQL database
ສາມາດຈັດການກັບ MySQL ທີ່ມີຂໍ້ມູນຈໍານວນຫຼາຍຜ່ານເວັບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
1GB 1GB 1GB
MySQL database wizard
ສາມາດສ້າງ ແລະ ກໍານົດຄ່າ MySQL ທີ່ທ່ານຕ້ອງການໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ
RemoteMySQL
ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ MySQL server ແບບ remote ໄດ້
ໂດເມນ
Addon domain
ສາມາດໃຊ້ Addon domain ໄດ້ໃນຮູບແບບ Subdomain ໂດຍທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຈົດໂດເມນໃໝ່
1 10 50
Subdomain
ສາມາດສ້າງ Subdomain ເພື່ອຄວາມຕ້ອງການໃນການໃຊ້ງານໄດ້ເອງ
50 100 200
Domain Alias
ສາມາດສ້າງ Domain Alias ຫຼື ການໃຊ້ຫຼາຍໆຊື່ໂດເມນກັບເວັບໄຊທ໌ດຽວກັນໄດ້ ເຊັ່ນ: ຕ້ອງການໃຫ້ www.example.net ແລະ www.example.org ຊີ້ໄປທີ່ www.example.com ແລະ ສະແດງເນື້ອຫາຄືກັນ
1 5 Unlimited
Redirect
ສາມາດສ້າງ Redirect ຈາກ domain ໜຶ່ງໄປຍັງອີກໂດເມນໄດ້
Advanced DNS editor
ສາມາດຈັດການຂໍ້ມູນ DNS ໄດ້ເອງ ທັງ A/AAAA/CNAME/SRV/TXT ແລະອື່ນໆ
ເມລ
Mail account
ສ້າງ ແລະ ຈັດການ email ໂດຍໃຊ້ @yourdomain.com ໄດ້ເອງ
1 10 30
Forwarders
ສາມາດກໍານົດການເຮັດສໍາເນົາເພື່ອສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ອີເມລອື່ນໄດ້
MX Entry
ສາມາດເປັນ MX ເພື່ອປ່ຽນທີ່ຢູ່ຂອງອີເມລໄດ້
Default address
ສາມາດເກັບອີເມລທີ່ສົ່ງເຂົ້າມາ @yourdomain.com ທີ່ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອີເມລແທ້ ຫຼື ບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້
Autoresponders
ສາມາດຕັ້ງຄ່າການຕອບກັບອີເມລອັດຕະໂນມັດໄດ້
Mailing Lists
ສາມາດກໍານົດທີ່ຢູ່ອີເມລ 1 ທີ່ຢູ່ເພື່ອສົ່ງອີເມລໃຫ້ກັບຫຼາຍໆ ບັນຊີອີເມລໄດ້
Track Delivery
ສາມາດຕິດຕາມຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖານະໃນການສົ່ງເມລໄດ້ ເພື່ອໃຊ້ກວດສອບກໍລະນີເກິດບັນຫາໃນການສົ່ງອີເມລ
Global Email Filters
ສາມາດສ້າງ ແລະ ຈັດການຕົວກອງອີເມລຈາກບັນຊີອີເມລຫຼັກຂອງທ່ານໄດ້
Email Filters
ສາມາດສ້າງ ແລະ ຈັດການຕົວກອງອີເມລ ຈາກແຕ່ລະບັນຊີອີເມລໄດ້ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບັນຫາ spam ຫຼື ບັນຫາອື່ນໆໄດ້
Address importer
ສາມາດຈັດການ ແລະ ນໍາເຂົ້າບັນຊີຈໍານວນຫຼາຍໆ
Encryption
ສາມາດໃຊ້ GnuPG ທີ່ເປັນການເຂົ້າລະຫັດຂໍ້ມູນແບບ public key ໄດ້
ເມຕຣິກ
Visitors
ສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າຊົມເວັບໄຊທ໌ໄດ້ເຖິງ 1,000 ຄົນລ່າສຸດຈາກ Apache log ໄດ້
Error
ສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນ error 300 ລາຍການລ່າສຸດທີ່ເກິດຂື້ນໄດ້ ເພື່ອຊ່ວຍໃນການພັດທະນາລະບົບ ຫຼື ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ
bandwidth
ສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນການໃຊ້ງານ Bandwidth ທີ່ເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານໃຊ້ງານໄປໄດ້
Unlimited Unlimited Unlimited
Raw Access
ສາມາດສະແດງຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ແບບດ່ວນໄດ້ (ສະແດງຂໍ້ມູນແບບຕົວໜັງສື)
Awstats
Awstats ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ສະແດງສະຖິຕິການເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌
Analog Stats
Analog ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍສະຫຼຸບຂໍ້ມູນຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌
Webalizer
Webalizer ເປັນໂປຣແກຣມທີ່ມີສະຖິຕິທີ່ຊັບຊ້ອນທີ່ຜະລິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍຂອງແຜນພູມມີ ແລະ ກຣາບກ່ຽວກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຂອງທ່ານ
Webalizer FTP
Webalizer FTP ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ຊ່ວຍສະແດງຂໍ້ມູນສະຫຼຸບຂອງການໃຊ້ງານ FTP
Metric Editor
Metric Editor ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ເຮົາສາມາດເລືອກເບິ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງເວັບໄຊທ໌
Usage of CPU and concurrent connection
ການໃຊ້ງານ CUP ແລະ ຈໍານວນຜູ້ໃຊ້ (concurrent) ໃນຂະນະນັ້ນ
ຄວາມປອດໄພ
SSH Access
ສາມາດໃຊ້ງານ SSH ສໍາລັບສົ່ງຜ່ານໄຟລ໌ ແລະ Remote ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
IP blocker
ສາມາດກໍານົດຄ່າການ Block IP ທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການໄດ້
SSL/TLS
ຈັດການ SSL/TSL ໄດ້ເອງຜ່ານລະບົບ
HotLink Protection
HotLink Protection ເປັນເຄື່ອງມືຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປິດການເຂົ້າເຖິງ File ໄດ້ໂດຍກົງ
Leech Protection
Leech Protection ເປັນລະບົບປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ງານຂອງທ່ານເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ, ລະຫັດຜ່ານ ໃຫ້ກັບຜູ້ອື່ນຮູ້
ຊອຟແວ
PHP
PHP ເປັນພາສາທີ່ໃຊ້ໃນການພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມສູງສຸດໃນປັດຈຸບັນ
PHP PEAR Packages
PEAR packages ເປັນຟັງຊັ້ນເສີມເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງ PHP ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ
Perl Module
Perl modules ເປັນຟັງຊັ້ນເສີມເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງ PHP ໃຫ້ເພີ່ມຂື້ນ
Optimize Website
ສາມາດປັບແຕ່ງຄຸນະພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊທ໌ໄດ້ຕາມຄວາມເໝາະສົມ
Installatron Applications Installer
ລະບົບຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມ
Select PHP Version
ເລືອກເວີຊັ້ນ PHP
ຂັ້ນສູງ
Cron job
ສາມາດກໍານົດການໃຊ້ງານ cron jobs ຫຼື ການຕັ້ງເວລາໃຫ້ Server ເຮັດວຽກອັດຕະໂນມັດໄດ້
Track DNS
Track DNS ເປັນ Network toois ຊ່ວຍໃນການຕິດຕາມເສັ້ນທາງການເຮັດວຽກຂອງ Network ໃນເວັບໄຊທ໌ຂອງເຮົາ
Indexes
ມີການຈັດເຮັດດັດຊະນີຂໍ້ມູນເພື່ອໃຫ້ສາມາດຄົ້ນຫາ ແລະ ສະແດງຜົນຄົ້ນຫາໄດ້ຢ່າງໄວວາ
Error Pages
ມີ error ເພຈທີ່ຈະສະແດງຂໍ້ມູນໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ຮັບຮູ້ກໍລະນີທີ່ເກີດບັນຫາໃນເວັບໄຊທ໌
Apache Handlers
ຕົວຊ່ວຍໃນການຈັດການ Apache web server
MIME Types
MIME types ຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ບຣາວເຊີຈັດການນາມສະກຸນໄຟຣຕ່າງໆແບບພິເສດໄດ້
ແອັບພິເຄຊັ່ນອື່ນໆ
WordPress
ຟຣີ ແລະ ເປັນ open-source software ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ
Joomla
ຟຣີ ແລະ ເປັນ open-source software ສໍາລັບເວັບໄຊທ໌ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ
Drupal
ຟຣີ ແລະ ເປັນ open-source software ສໍາລັບເຮັດເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄວາມຍືດຢຸນສູງ
phpBB
ຟຣີ ແລະ ເປັນ open-source software ສໍາລັບເຮັດເວັບບຣອດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ

ສັ່ງຊື້ບໍລິການ