CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

Email Hosting  ແມ່ນຫຍັງ?

ບໍລິການອີເມວສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານອີເມວພຽງຢ່າງດຽວ yourname@yourdomain.com ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງ Web mail ແລະ Outlook (POP3 , SMTP , IMAP) ມີລະບົບ Anti-Spam ແລະ Anti-virus ທີ່ Update ຕະຫລອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ຫມົດບັນຫາການໄດ້ຮັບເມວຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫລາຍ ພ້ອມ Banwidth ຂະຫນາດໃຫຍ່ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອການຮັບສົ່ງເມວທີ່ວ່ອງໄວບໍ່ມີ Delay

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

Plan

 • SSD Enterprise Harddisk
 • ບໍ່ຈໍາກັດ Account
 • name@yourdomain.com
 • Anti-Virus
 • Anti-Spam
 • ຄວາມຖີ່ໃນການ Backup
 • ລະບົບສໍາຮອງ Server
 • ເຫມາະສໍາລັບ
Storage & Price
 • E1 1GB (SSD)
 • E2 2GB (SSD)
 • E3 3GB (SSD)
 • E4 4GB (SSD)
 • E5 5GB (SSD)
 • E6 10GB (SSD)
 • E7 30GB (SSD)
 • E8 50GB (SSD)
 • E9 100GB (SSD)
 • E10 200GB (SSD)
 • E11 300GB (SSD)
 • E12 400GB (SSD)
 • E13 500GB (SSD)
 • E14 750GB (SSD)
 • E15 1000GB (SSD)

Professional

 • 2 ຊັ້ນ
 • Daily
 • ບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ,ກາງ,ໃຫຍ່
Professional
 • 630,000 ກີບ 567,000 ກີບ/ປີ
 • 1,130,000 ກີບ 1,017,000 ກີບ/ປີ
 • 1,590,000 ກີບ 1,431,000 ກີບ/ປີ
 • 2,000,000 ກີບ 1,800,000 ກີບ/ປີ
 • 2,190,000 ກີບ 1,971,000 ກີບ/ປີ
 • 3,130,000 ກີບ 2,817,000 ກີບ/ປີ
 • 6,250,000 ກີບ 5,625,000 ກີບ/ປີ
 • 9,380,000 ກີບ 8,442,000 ກີບ/ປີ
 • 12,500,000 ກີບ 11,250,000 ກີບ/ປີ
 • 20,840,000 ກີບ 18,756,000 ກີບ/ປີ
 • 25,000,000 ກີບ 22,500,000 ກີບ/ປີ
 • 33,340,000 ກີບ 30,006,000 ກີບ/ປີ
 • 41,670,000 ກີບ 37,503,000 ກີບ/ປີ
 • 50,000,000 ກີບ 45,000,000 ກີບ/ປີ
 • 62,500,000 ກີບ 56,250,000 ກີບ/ປີ

Standard

 • 1 ຊັ້ນ
 • Weekly
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
Standard
 • 420,000 ກີບ 378,000 ກີບ/ປີ
 • 750,000 ກີບ 675,000 ກີບ/ປີ
 • 1,060,000 ກີບ 954,000 ກີບ/ປີ
 • 1,330,000 ກີບ 1,197,000 ກີບ/ປີ
 • 1,460,000 ກີບ 1,314,000 ກີບ/ປີ
 • 2,080,000 ກີບ 1,872,000 ກີບ/ປີ
 • 4,170,000 ກີບ 3,753,000 ກີບ/ປີ
 • 6,250,000 ກີບ 5,625,000 ກີບ/ປີ
 • 10,420,000 ກີບ 9,378,000 ກີບ/ປີ
 • 14,580,000 ກີບ 13,122,000 ກີບ/ປີ
 • 18,750,000 ກີບ 16,875,000 ກີບ/ປີ
 • 22,920,000 ກີບ 20,628,000 ກີບ/ປີ
 • 27,080,000 ກີບ 24,372,000 ກີບ/ປີ
 • 31,250,000 ກີບ 28,125,000 ກີບ/ປີ
 • 35,420,000 ກີບ 31,878,000 ກີບ/ປີ

ຄໍາຖາມທີ່ພົບຕະຫຼອດ (FAQ)

 • ບໍລິການຮັບສົ່ງອີເມລພາຍໃຕ້ຊື່ໂດເມນ yourname@yourdomain.com

 • ເໝາະກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ

 • ໃຊ້ງານໄດ້ພຽງ 1 ໂດເມນຕໍ່ແພັກເກັດເທົ່ານັ້ນ

 • ບໍ່ສາມາດຮັບສົ່ງອີເມລໄດ້ຈະຕ້ອງຕໍ່ອາຍຸໂດເມນເທົ່ານັ້ນ

 • ລົບອີເມລອອອກເພື່ອເພີ່ມພຶ້ນທີ່ ຫຼື ເຮັດການອັບເກດແພຣນທີ່ສູງຂຶ້ນ

 • ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

 • Email Hosting ເປັນລະບົບ Smartermail ພັດທະນາມາເພື່ອໃຊ້ງານດ້ານອີເມລໂດຍສະເພາະເຊິ່ງຕ່າງຈາກ cPanel ທີ່ເດັ່ນໃນເລື່ອງຂອງຈັດການເວັບໄຊທ໌ຈຶ່ງໃຊ້ງານໄດ້ສະຖຽນຫຼາຍກວ່າ

 • Version 16

 • ໃຊ້ງານຜ່ານເວັບເມລ ຫຼື ໂປຣແກຣມເຊັ່ນ: Outlook, Thunderbird

 • ສາມາດໃຊ້ງານອີເມລໄດ້ທັງໃນລະບົບ Android ແລະ IOS

 • ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ຜ່ານໜ້າຈັດການ Smartermail

 • Cyren Antispam

 • ຈໍາກັດການສົ່ງອອກບໍ່ເກີນ 200ສະບັບຕໍ່ຊົວໂມງ ແລະ ຈໍາກັດຂະໜາດໄຟລແນບທີ່ 20MB/ສະບັບ

 • ອີເມລບໍ່ສາມາດຍ້າຍຂໍ້ມູນໄດ້ຈະຕ້ອງເຮັດການ Backup ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເກົ່າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນເຮັດການເປີດບໍລິການກັບທາງ Z.com ແລະ ສ້າງ User Account ໃໝ່ທັງໝົດ

 • ສາມາດກໍານົດພຶ້ນທີ່ອີເມລໂດຍໃຊ້ Admin User (Default)

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !