CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

Email Hosting  ແມ່ນຫຍັງ?

ບໍລິການອີເມວສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານອີເມວພຽງຢ່າງດຽວ yourname@yourdomain.com ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງ Web mail ແລະ Outlook (POP3 , SMTP , IMAP) ມີລະບົບ Anti-Spam ແລະ Anti-virus ທີ່ Update ຕະຫລອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ຫມົດບັນຫາການໄດ້ຮັບເມວຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫລາຍ ພ້ອມ Banwidth ຂະຫນາດໃຫຍ່ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອການຮັບສົ່ງເມວທີ່ວ່ອງໄວບໍ່ມີ Delay

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

Plan

 • SSD Enterprise Harddisk
 • ບໍ່ຈໍາກັດ Account
 • name@yourdomain.com
 • Anti-Virus
 • Anti-Spam
 • ຄວາມຖີ່ໃນການ Backup
 • ລະບົບສໍາຮອງ Server
 • ເຫມາະສໍາລັບ
Storage & Price
 • E1 1GB (SSD)
 • E2 2GB (SSD)
 • E3 3GB (SSD)
 • E4 4GB (SSD)
 • E5 5GB (SSD)
 • E6 10GB (SSD)
 • E7 30GB (SSD)
 • E8 50GB (SSD)
 • E9 100GB (SSD)
 • E10 200GB (SSD)
 • E11 300GB (SSD)
 • E12 400GB (SSD)
 • E13 500GB (SSD)
 • E14 750GB (SSD)
 • E15 1000GB (SSD)

Professional

 • 2 ຊັ້ນ
 • Daily
 • ບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ,ກາງ,ໃຫຍ່
Professional
 • 819,000 ກີບ 737,100 ກີບ/ປີ
 • 1,469,000 ກີບ 1,322,100 ກີບ/ປີ
 • 2,067,000 ກີບ 1,860,300 ກີບ/ປີ
 • 2,600,000 ກີບ 2,340,000 ກີບ/ປີ
 • 2,847,000 ກີບ 2,562,300 ກີບ/ປີ
 • 4,069,000 ກີບ 3,662,100 ກີບ/ປີ
 • 8,125,000 ກີບ 7,312,500 ກີບ/ປີ
 • 12,194,000 ກີບ 10,974,600 ກີບ/ປີ
 • 16,250,000 ກີບ 14,625,000 ກີບ/ປີ
 • 27,092,000 ກີບ 24,382,800 ກີບ/ປີ
 • 32,500,000 ກີບ 29,250,000 ກີບ/ປີ
 • 43,342,000 ກີບ 39,007,800 ກີບ/ປີ
 • 54,171,000 ກີບ 48,753,900 ກີບ/ປີ
 • 65,000,000 ກີບ 58,500,000 ກີບ/ປີ
 • 81,250,000 ກີບ 73,125,000 ກີບ/ປີ

Standard

 • 1 ຊັ້ນ
 • Weekly
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
Standard
 • 546,000 ກີບ 491,400 ກີບ/ປີ
 • 975,000 ກີບ 877,500 ກີບ/ປີ
 • 1,378,000 ກີບ 1,240,200 ກີບ/ປີ
 • 1,729,000 ກີບ 1,556,100 ກີບ/ປີ
 • 1,898,000 ກີບ 1,708,200 ກີບ/ປີ
 • 2,704,000 ກີບ 2,433,600 ກີບ/ປີ
 • 5,421,000 ກີບ 4,878,900 ກີບ/ປີ
 • 8,125,000 ກີບ 7,312,500 ກີບ/ປີ
 • 13,546,000 ກີບ 12,191,400 ກີບ/ປີ
 • 18,954,000 ກີບ 17,058,600 ກີບ/ປີ
 • 24,375,000 ກີບ 21,937,500 ກີບ/ປີ
 • 29,796,000 ກີບ 26,816,400 ກີບ/ປີ
 • 35,204,000 ກີບ 31,683,600 ກີບ/ປີ
 • 40,625,000 ກີບ 36,562,500 ກີບ/ປີ
 • 46,046,000 ກີບ 41,441,400 ກີບ/ປີ

ຄໍາຖາມທີ່ພົບຕະຫຼອດ (FAQ)

 • ບໍລິການຮັບສົ່ງອີເມລພາຍໃຕ້ຊື່ໂດເມນ yourname@yourdomain.com

 • ເໝາະກັບທຸກຄົນທີ່ຕ້ອງການຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນການຕິດຕໍ່ທຸລະກິດ

 • ໃຊ້ງານໄດ້ພຽງ 1 ໂດເມນຕໍ່ແພັກເກັດເທົ່ານັ້ນ

 • ບໍ່ສາມາດຮັບສົ່ງອີເມລໄດ້ຈະຕ້ອງຕໍ່ອາຍຸໂດເມນເທົ່ານັ້ນ

 • ລົບອີເມລອອອກເພື່ອເພີ່ມພຶ້ນທີ່ ຫຼື ເຮັດການອັບເກດແພຣນທີ່ສູງຂຶ້ນ

 • ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້

 • Email Hosting ເປັນລະບົບ Smartermail ພັດທະນາມາເພື່ອໃຊ້ງານດ້ານອີເມລໂດຍສະເພາະເຊິ່ງຕ່າງຈາກ cPanel ທີ່ເດັ່ນໃນເລື່ອງຂອງຈັດການເວັບໄຊທ໌ຈຶ່ງໃຊ້ງານໄດ້ສະຖຽນຫຼາຍກວ່າ

 • Version 16

 • ໃຊ້ງານຜ່ານເວັບເມລ ຫຼື ໂປຣແກຣມເຊັ່ນ: Outlook, Thunderbird

 • ສາມາດໃຊ້ງານອີເມລໄດ້ທັງໃນລະບົບ Android ແລະ IOS

 • ສາມາດຕັ້ງຄ່າໄດ້ຜ່ານໜ້າຈັດການ Smartermail

 • Cyren Antispam

 • ຈໍາກັດການສົ່ງອອກບໍ່ເກີນ 200ສະບັບຕໍ່ຊົວໂມງ ແລະ ຈໍາກັດຂະໜາດໄຟລແນບທີ່ 20MB/ສະບັບ

 • ອີເມລບໍ່ສາມາດຍ້າຍຂໍ້ມູນໄດ້ຈະຕ້ອງເຮັດການ Backup ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເກົ່າໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍກ່ອນເຮັດການເປີດບໍລິການກັບທາງ Z.com ແລະ ສ້າງ User Account ໃໝ່ທັງໝົດ

 • ສາມາດກໍານົດພຶ້ນທີ່ອີເມລໂດຍໃຊ້ Admin User (Default)

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !