ຟຣີໂດເມນ 1 ປີ

.com .info .shop .com.la

ຟຣີໂດເມນ ແລະ ຮັບສ່ວນຫຼຸດ Hosting ອີກ 20%! ສັ່ງຊື້ເລີຍ!

ມາດຕະຖານສາກົນເມື່ອເລືອກໃຊ້ Email Hosting ຂອງ

CAMPAIGN WILL END IN

Email Hosting  ແມ່ນຫຍັງ?

ບໍລິການອີເມວສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານອີເມວພຽງຢ່າງດຽວ yourname@yourdomain.com ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງ Web mail ແລະ Outlook (POP3 , SMTP , IMAP) ມີລະບົບ Anti-Spam ແລະ Anti-virus ທີ່ Update ຕະຫລອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ຫມົດບັນຫາການໄດ້ຮັບເມວຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫລາຍ ພ້ອມ Banwidth ຂະຫນາດໃຫຍ່ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອການຮັບສົ່ງເມວທີ່ວ່ອງໄວບໍ່ມີ Delay

Plan

 • SSD Enterprise Harddisk
 • ບໍ່ຈໍາກັດ Account
 • name@yourdomain.com
 • Anti-Virus
 • Anti-Spam
 • ຄວາມຖີ່ໃນການ Backup
 • ລະບົບສໍາຮອງ Server
 • ເຫມາະສໍາລັບ
Storage & Price
 • E1 1GB (SSD)
 • E2 2GB (SSD)
 • E3 3GB (SSD)
 • E4 4GB (SSD)
 • E5 5GB (SSD)
 • E6 10GB (SSD)
 • E7 30GB (SSD)
 • E8 50GB (SSD)
 • E9 100GB (SSD)
 • E10 200GB (SSD)
 • E11 300GB (SSD)
 • E12 400GB (SSD)
 • E13 500GB (SSD)
 • E14 750GB (SSD)
 • E15 1000GB (SSD)

Professional

 • 2 ຊັ້ນ
 • Daily
 • ບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ,ກາງ,ໃຫຍ່
Professional
 • 495,000ກີບ 396,000 ກີບ/ປີ
 • 891,000ກີບ 712,800 ກີບ/ປີ
 • 1,262,250ກີບ 1,009,800 ກີບ/ປີ
 • 1,584,000ກີບ 1,267,200 ກີບ/ປີ
 • 1,732,500ກີບ 1,386,000 ກີບ/ປີ
 • 2,475,000ກີບ 1,980,000 ກີບ/ປີ
 • 4,950,000ກີບ 3,960,000 ກີບ/ປີ
 • 7,425,000ກີບ 5,940,000 ກີບ/ປີ
 • 9,900,000ກີບ 7,920,000 ກີບ/ປີ
 • 16,500,000ກີບ 13,200,000 ກີບ/ປີ
 • 19,800,000ກີບ 15,840,000 ກີບ/ປີ
 • 26,400,000ກີບ 21,120,000 ກີບ/ປີ
 • 33,000,000ກີບ 26,400,000 ກີບ/ປີ
 • 39,600,000ກີບ 31,680,000 ກີບ/ປີ
 • 49,500,000ກີບ 39,600,000 ກີບ/ປີ

Standard

 • 1 ຊັ້ນ
 • Weekly
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
Standard
 • 360,000ກີບ 288,000 ກີບ/ປີ
 • 648,000ກີບ 518,400 ກີບ/ປີ
 • 918,000ກີບ 734,400 ກີບ/ປີ
 • 1,152,000ກີບ 921,600 ກີບ/ປີ
 • 1,260,000ກີບ 1,008,000 ກີບ/ປີ
 • 1,800,000ກີບ 1,440,000 ກີບ/ປີ
 • 3,600,000ກີບ 2,880,000 ກີບ/ປີ
 • 5,400,000ກີບ 4,320,000 ກີບ/ປີ
 • 9,000,000ກີບ 7,200,000 ກີບ/ປີ
 • 12,600,000ກີບ 10,080,000 ກີບ/ປີ
 • 16,200,000ກີບ 12,960,000 ກີບ/ປີ
 • 19,800,000ກີບ 15,840,000 ກີບ/ປີ
 • 23,400,000ກີບ 18,720,000 ກີບ/ປີ
 • 27,000,000ກີບ 21,600,000 ກີບ/ປີ
 • 30,600,000ກີບ 24,480,000 ກີບ/ປີ

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !