CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

Email Hosting  ແມ່ນຫຍັງ?

ບໍລິການອີເມວສຳລັບລູກຄ້າທີ່ຕ້ອງການໃຊ້ງານອີເມວພຽງຢ່າງດຽວ yourname@yourdomain.com ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັງ Web mail ແລະ Outlook (POP3 , SMTP , IMAP) ມີລະບົບ Anti-Spam ແລະ Anti-virus ທີ່ Update ຕະຫລອດເວລາ ເຮັດໃຫ້ຫມົດບັນຫາການໄດ້ຮັບເມວຂີ້ເຫຍື້ອຈຳນວນຫລາຍ ພ້ອມ Banwidth ຂະຫນາດໃຫຍ່ທັງໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເພື່ອການຮັບສົ່ງເມວທີ່ວ່ອງໄວບໍ່ມີ Delay

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

Plan

 • SSD Enterprise Harddisk
 • ບໍ່ຈໍາກັດ Account
 • name@yourdomain.com
 • Anti-Virus
 • Anti-Spam
 • ຄວາມຖີ່ໃນການ Backup
 • ລະບົບສໍາຮອງ Server
 • ເຫມາະສໍາລັບ
Storage & Price
 • E1 1GB (SSD)
 • E2 2GB (SSD)
 • E3 3GB (SSD)
 • E4 4GB (SSD)
 • E5 5GB (SSD)
 • E6 10GB (SSD)
 • E7 30GB (SSD)
 • E8 50GB (SSD)
 • E9 100GB (SSD)
 • E10 200GB (SSD)
 • E11 300GB (SSD)
 • E12 400GB (SSD)
 • E13 500GB (SSD)
 • E14 750GB (SSD)
 • E15 1000GB (SSD)

Professional

 • 2 ຊັ້ນ
 • Daily
 • ບໍລິສັດຂະຫນາດນ້ອຍ,ກາງ,ໃຫຍ່
Professional
 • 540,000 ກີບ 486,000 ກີບ/ປີ
 • 972,000 ກີບ 874,800 ກີບ/ປີ
 • 1,377,000 ກີບ 1,239,300 ກີບ/ປີ
 • 1,728,000 ກີບ 1,555,200 ກີບ/ປີ
 • 1,890,000 ກີບ 1,701,000 ກີບ/ປີ
 • 2,700,000 ກີບ 2,430,000 ກີບ/ປີ
 • 5,400,000 ກີບ 4,860,000 ກີບ/ປີ
 • 8,100,000 ກີບ 7,290,000 ກີບ/ປີ
 • 10,800,000 ກີບ 9,720,000 ກີບ/ປີ
 • 18,000,000 ກີບ 16,200,000 ກີບ/ປີ
 • 21,600,000 ກີບ 19,440,000 ກີບ/ປີ
 • 28,800,000 ກີບ 25,920,000 ກີບ/ປີ
 • 36,000,000 ກີບ 32,400,000 ກີບ/ປີ
 • 43,200,000 ກີບ 38,880,000 ກີບ/ປີ
 • 54,000,000 ກີບ 48,600,000 ກີບ/ປີ

Standard

 • 1 ຊັ້ນ
 • Weekly
 • ບຸກຄົນທົ່ວໄປ
Standard
 • 360,000 ກີບ 324,000 ກີບ/ປີ
 • 648,000 ກີບ 583,200 ກີບ/ປີ
 • 918,000 ກີບ 826,200 ກີບ/ປີ
 • 1,152,000 ກີບ 1,036,800 ກີບ/ປີ
 • 1,260,000 ກີບ 1,134,000 ກີບ/ປີ
 • 1,800,000 ກີບ 1,620,000 ກີບ/ປີ
 • 3,600,000 ກີບ 3,240,000 ກີບ/ປີ
 • 5,400,000 ກີບ 4,860,000 ກີບ/ປີ
 • 9,000,000 ກີບ 8,100,000 ກີບ/ປີ
 • 12,600,000 ກີບ 11,340,000 ກີບ/ປີ
 • 16,200,000 ກີບ 14,580,000 ກີບ/ປີ
 • 19,800,000 ກີບ 17,820,000 ກີບ/ປີ
 • 23,400,000 ກີບ 21,060,000 ກີບ/ປີ
 • 27,000,000 ກີບ 24,300,000 ກີບ/ປີ
 • 30,600,000 ກີບ 27,540,000 ກີບ/ປີ

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !