CAMPAIGN WILL END IN

Promotion ຮ່ວມ

* ລາຄາຍັງບໍ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ

Plan S

648,000 ກີບ/ປີ

583,200 ກີບ/ປີ

48,600 ກີບ/ເດືອນ

ເຫມາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ສ່ວນຕົວ
ເວັບບໍລິສັດຂະໜາດນ້ອຍ

 • 1 ໂດເມນເນມ
 • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊ ແລະ ພື້ນທີ່ອີເມວລວມ 10GB(SSD)
 • 10 Sub Domain
 • 1 Alias Domain
 • 20 Email Accounts
 • 20 ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ FTP
 • 5 ຖານຂໍ້ມູນ(MySQL)
 • ພື້ນທີ່ຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດ 1GB
 • ບໍ່ຈຳກັດ Data transfer
 • ຟຣີ! SSL(https://)
Plan ຍອດນິຍົມ!

Plan M

1,368,000 ກີບ/ປີ

1,231,200 ກີບ/ປີ

102,600 ກີບ/ເດືອນ

ເໝາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ທົ່ວໄປ

 • 10 ໂດເມນເນມ
 • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊ ແລະ ພື້ນທີ່ອີເມວລວມ 100GB(SSD)
 • 25 Sub Domain
 • 5 Alias Domain
 • 200 Email Accounts
 • 50 ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ FTP
 • 15 ຖານຂໍ້ມູນ(MySQL)
 • ພື້ນທີ່ຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດ 1GB
 • ບໍ່ຈຳກັດ Data transfer
 • ຟຣີ! SSL(https://)

Plan L

2,808,000 ກີບ/ປີ

2,527,200 ກີບ/ປີ

210,600 ກີບ/ເດືອນ

ເໝາະສຳລັບເວັບໄຊທ໌ຂະໜາດໃຫຍ່
ຈຳນວນຂໍ້ມູນຫຼືມີຜູ້ເຂົ້າເບິ່ງຈຳນວນຫຼາຍ

 • ບໍ່ຈຳກັດ ໂດເມນເນມ
 • ພື້ນທີ່ເວັບໄຊ ແລະ ພື້ນທີ່ອີເມວລວມ 400GB(SSD)
 • ບໍ່ຈຳກັດ Sub Domain
 • ບໍ່ຈຳກັດ Alias Domain
 • 1000 Email Accounts
 • ບໍ່ຈຳກັດ ບັນຊີຜູ້ໃຊ້ FTP
 • ບໍ່ຈຳກັດ ຈຳນວນຖານຂໍ້ມູນ(MySQL)
 • ພື້ນທີ່ຖານຂໍ້ມູນຂະໜາດ 1GB
 • ບໍ່ຈຳກັດ Data transfer
 • ຟຣີ! SSL(https://)

Z.com ເວັບໂຮສຕິ້ງດີກວ່າບ່ອນອື່ນຈັ່ງໃດ?

ຕາຕະລາງປຽບທຽບການບໍລິການໂຮສຕິ້ງໃນລາວ

Company A Company B Company C Company D
Domain .com 100,440 ກີບ 99,000 ກີບ 169,000 ກີບ 116,640 ກີບ 120,000 ກີບ
.net 116,640 ກີບ 120,000 ກີບ 169,000 ກີບ 120,000 ກີບ 150,000 ກີບ
.la 200,000 ກີບ 500,000 ກີບ 799,000 ກີບ 420,000 ກີບ 400,000 ກີບ
Hosting Package Name Plan S Plan M Plan L Startup Growup Gobiz Starter Premium Organized Premium Business VIP Basic Standard Premium
Disk Space SSD 10GB SSD 100GB SSD 400GB 1GB 5GB 20GB 300MB 1.5GB 10GB 30GB 50GB Unlimited 1GB 5GB Unlimited
Data transfer /Month Unlimited Unlimited Unlimited 10GB 50GB 200GB 50GB 300GB 900GB Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
Domain Name 1 10 Unlimited 3 5 20 1 5 10 3 Unlimited Unlimited - - -
Sub Domain 10 25 Unlimited 3 5 20 100 500 Unlimited - - - - - -
Alias Domain 1 5 Unlimited - - Otto - - - - - - - - -
Email Accounts 20 200 1000 3 5 20 10 50 Unlimited Unlimited 150 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited
FTP Accounts 20 50 Unlimited - - Otto - - - - - - - - -
Database (MySQL) 5 15 Unlimited 3 5 20 5 30 Unlimited Unlimited Unlimited Unlimited - - -
Database Storage 1GB 1GB 1GB - - Otto - - - - - - - - -
Free SSL GlobalSign ( DV ) GlobalSign ( DV ) GlobalSign ( DV ) Let's Encrypt Let's Encrypt Let's Encrypt - - Let's Encrypt Let's Encrypt Let's Encrypt Let's Encrypt - - -
Management System cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel cPanel - - -
Backup Free Free Free Free Free Free - - - - - - - - -
Support 24hrs 24hrs 24hrs 24hrs 24hrs 24hrs - - - 24hrs 24hrs 24hrs 24hrs 24hrs 24hrs
Special Promotion *ຟຣີໂດເມນພ້ອມສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 10% *ຟຣີໂດເມນພ້ອມສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 10% *ຟຣີໂດເມນພ້ອມສ່ວນຫຼຸດສູງສຸດ 10% - - - - - - - - - - - -
ລາຄາ/ເດືອນ 48,600 ກີບ 102,600 ກີບ 210,600 ກີບ 69,000 ກີບ 160,000 ກີບ 400,000 ກີບ 59,000 ກີບ 149,000 ກີບ 289,000 ກີບ 35,000 ກີບ 50,000 ກີບ 250,000 ກີບ 42,000 ກີບ 84,000 ກີບ 125,000 ກີບ
ລາຄາ/ປີ 648,000 กีบ
583,200 ກີບ
1,368,000 กีบ
1,231,200 ກີບ
2,808,000 กีบ
2,527,200 ກີບ
828,000 ກີບ 1,920,000 ກີບ 4,800,000 ກີບ 708,000 ກີບ 1,788,000 ກີບ 3,468,000 ກີບ 420,000 ກີບ 600,000 ກີບ 3,000,000 ກີບ 500,000 ກີບ 1,000,000 ກີບ 1,500,000 ກີບ

ລະບົບ Cloud ຂອງແທ້ 100% ບໍ່ມີ Downtime

Web Hosting ຂອງ Z.com ຢູ່ເທິງລະບົບ Cloud ສົມບູບແບບ 100% ທີ່ໃຊ້ກັນທົ່ວໂລກ ມີອຸປະກອນຄູ່ຂະຫນານ (Redundant) ໃນທຸກໆ ສ່ວນບໍ່ວ່າຈະເປັນ Server , Storage , Network ແລະ ອື່ນໆ ຖ້າອຸປະກອນໃດຫນຶ່ງໃນລະບົບເກີດການຂັດຂ້ອງລະບົບຍັງຄົງສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ປົກກະຕິ ຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າບໍ່ມີ DownTime ແນ່ນອນ 100%

ຕິດຕັ້ງ SSL ໃຫ້ຟຣີ! ຕະຫລອດອາຍຸການໃຊ້ງານ

ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ງານ Hosting ກັບເຮົາຈະໄດ້ຮັບຟຣີ SSL ຕິດຕັ້ງໃຫ້ອັດຕະໂນມັດພ້ອມໃຊ້ທັນທີ https://www.yourdomain.com/ ເຊິ່ງເປັນຄວາມປອດໄພທີ່ທຸກເວັບໄຊທ໌ຈະຕ້ອງມີໃນອານາຄົດເພື່ອໃຫ້ Google ເບິ່ງເປັນເວັບໄຊທ໌ທີ່ມີຄຸນະພາບ ອັນດັບສູງຂຶ້ນແລະຍັງມີຄວາມປອດໄພຫນ້າເຊື່ອຖືຫລາຍຂຶ້ນອີກດ້ວຍ (SSL ທີ່ເຮົາຕິດຕັ້ງໃຫ້ເປັນລະດັບ DV ບໍ່ແມ່ນ SSL ທີ່ແຈກຟຣີທົ່ວໄປ)

ໃຊ້ SSD ລຸ້ນ Enterprise ອອກແບບມາສຳລັບ server

Z.com ເລືອກໃຊ້ Harddisk ທັງຫມົດເປັນ SSD Enterprise (ສຳລັບ Server) ເພື່ອໃຫ້ການໃຊ້ງານເປັນໄປຢ່າງລື່ນໄຫລບໍ່ຕິດບັນຫາທີ່ການອ່ານການຂຽນ Harddisk ເຊິ່ງເປັນບັນຫາໃຫຍ່ໃນປະຈຸບັນ SSD ມີຄວາມໄວຫລາຍກວ່າ SATA (Harddisk ປົກກະຕິ) ຮອດ 5 ເທົ່າ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ງານສຳລັບງານທຸກປະເພດເຮັດໄດ້ໄວຂຶ້ນຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດເຈນ

Auto Setup ຫລັງຊຳລະເງິນແລ້ວ ໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ (ບໍ່ຕ້ອງຖ້າ!)

ລະບົບ Hosting ຂອງ z.com ອອກແບບມາເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ທັນທີ ບໍ່ຕ້ອງຖ້າເຈົ້າຫນ້າທີ່ Setup ພຽງແຕ່ລູກຄ້າເລືອກ Plan ທີ່ຕ້ອງການຫລັງຈາກຊຳລະເງິນຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ລະບົບຈະເຮັດການ Setup ໃຫ້ອັດຕະໂນມັດ ແລະ ຍັງສາມາດເພີ່ມ ຫລຸດ ແກ້ໄຂຊື່ໂດເມນໄດ້ເອງພາຍໃນ Control Panel Panel ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງຈະ Update Real-time ບໍ່ຕ້ອງເສຍເວລາລໍຖ້າອີກຕໍ່ໄປ

ໃຊ້ Cloudmark Anti-Spam

ເຮົາເລືອກໃຊ້ Cloudmark Anti-Spam ເພື່ອປ້ອງກັນເມວຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຈະເຂົ້າມາລົບກວນໃນ Inbox ຂອງທ່ານຂັ້ນພື້ນຖານ

ລະບົບ Control Panel ເລືອກໃຊ້ cPanel

cPanel = Control Panel ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບວ່າດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ມີຜູ້ໃຊ້ງານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ລູກຄ້າສາມາດຈັດການເວັບໄຊທ໌ໄດ້ເອງຫມົດທຸກສ່ວນບໍ່ວ່າຈະເປັນ FTP, Database, Sub domain ແລະ ອື່ນໆ ແລະຍັງມີຄວາມສະຖຽນຫລາຍກວ່າ Control Panel ໂຕອື່ນໆ ອີກດ້ວຍ

ເຮົາເລືອກໃຊ້ Server Dell R630 & Network 10Gbps ທັງຫມົດ

Server ທັງຫມົດເຮົາເລືອກໃຊ້ແມ່ນ Dell R630 Spec ແຮງສຸດໆ ແລະອຸປະກອນ Network ທຸກໂຕ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ Switch , Server ຫລື Storage ຈະເຊື່ອມຕໍ່ທັງຫມົດດ້ວຍຄວາມໄວ 10Gbps ເຊິ່ງເປັນຄວາມໄວສູງທີ່ສຸດໃນປະຈຸບັນ ເຮັດໃຫ້ການຮັບສົ່ງຂໍ້ມູນຫລືການ Backup ຂໍ້ມູນເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
(ລະບົບທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ກັນຢູ່ໃນປະຈຸບັນຈະໃຊ້ພຽງ 1Gbps ເພາະຄ່າອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງ 10Gbps ຍັງມີລາຄາສູງຢູ່)

ມີເຈົ້າຫນ້າທີ່ວິສະວະກອນຖ້າ Support

Z.com ມີທີມວິສະວະກອນໄວ້ຖ້າແນະນຳ ແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆໃຫ້ກັບລູກຄ້າ ໂດຍລູກຄ້າສາມາດ ຕິດຕໍ່ໄດ້ ຫລືຕິດຕໍ່ດ້ວຍຕົນເອງທີ່ສຳນັກງານໃຫຍ່ບໍລິສັດ ຈີເອັມໂອ ແຊັດດ໋ອດຄອມ ລາວ ຈຳກັດ

ຕິດຕໍ່ທີມງານຮັບສ່ວນຫຼຸດພິເສດທັນທີ !